Select Language
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پالت الویتور (بالابر پالت)

. دستگاه پالت الویتور در جهت چینش محصوالت مختلفی مانند باکس های شیر، آب معدنی، نوشابه، ماست ودیگر محصوالتی که به شکل شیرینگ پک و کارتن بوده و می بایست روی پالت چیده شود کاربرد دارد.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی