Select Language

پالت الویتور (بالابر پالت)


  •    شروع و توقف حرکت پالت ها به صورت اتوماتیک با فشردن دکمه مربوط به اپراتور
  •    قابلیت تنظیم موقعیت پالت به صورت دستی
  •    تنظیم استپ ها از نظر تعداد و فاصله با توجه به اندازه محصول به صورت نرم افزاری
  •    ظرفیت 1.2 تن بار
  •    برق مصرفی 2KW 400V 3PH50/60H
  •    نمایش گر LCD LARG4X20 BACK LIGHT
  •    شروع و توقف حرکت پالت ها به صورت اتوماتیک با فشردن دکمه مربوط به اپراتور

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات


پالت الویتور

 
دستگاه پالت الویتور در جهت چینش محصوالت مختلفی مانند باکس های شیر، آب معدنی، نوشابه، ماست ودیگر محصوالتی که به شکل شیرینگ پک و کارتن بوده و می بایست روی پالت چیده شود کاربرد دارد.
این سیستم با بکارگیری از نرم افزار و بخش های مکانیکی متحرک ،این امکان را به مصرف کننده می دهد، که با کمترین تحمیل فشار فیزیکی بر نیروی انسانی باالترین سرعت در فضای محدود در چیدمان پالت ها را فراهم سازد. توقف در ارتفاعهای مختلف ،که فواصل آن با توجه به اندازه محصول از طریق نرم افزار تعریف میشود. این امکان را برای اپراتورفراهم می سازد که همواره محصوالت را در یک سطح قرار دهد و از برداشتن پک ها از روی زمین و چیدن آن برروی پالت پیشگیری می نماید .
 

قابلیت ها

  • شروع و توقف حرکت پالت ها به صورت اتوماتیک با فشردن دکمه مربوط به اپراتور  
  • قابلیت تنظیم موقعیت پالت به صورت دستی 
  • تنظیم استپ ها از نظر تعداد و فاصله با توجه به اندازه محصول به صورت نرم افزاری
  • ظرفیت 1.2 تن بار
  • برق مصرفی 2KW 400V 3PH50/60H
  • نمایشگر LCD LARG4X20 BACK LIGHT
  • استند مناسب جهت حمل پالت به وسیله لیفتراک
 
کاربردها 

پالت چینی، آب معدنی، محصولات لبنی، نوشابه
 
 

 

لیست نظرات

محصولات مرتبط