Select Language
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ماشین كیسه پركن M300CG

ماشین M300SC از نوع ماشینهای كیسه پركن وزنی است. سیستم توزین این ماشین از نوع دیجیتال (با استفاده از Load cell) است و برای پركردن كیسه های دهان باز طراحی شده است.

ماشین کیسه پرکن سبوس M240CG

ماشین M240CG برای كیسه گیری مواد گرانولی یا هر نوع موادی که دارای روندگی کافی باشد مناسب است. این ماشین مجهزبه ویبراتور بوده و برای کیسه گیری موادی همانند سبوس با حد اکثر مقدار ممکن مناسب است.

ماشین کیسه پرکن MB1600

دستگاه MB1600 به منظور كیسه گیری مواد فله گرانولی در حجم وسیع ، طراحی و ساخته شده است. این دستگاه با ظرفیت فوق العاده در نوع خود بی نظیر است.

ماشین کیسه پرکن M800SC

ماشین M800SC از نوع ماشینهای كیسه پركن وزنی است. سیستم توزین این ماشین از نوع دیجیتال (با استفاده از Load cell) است و برای پركردن كیسه های دهان باز، كه دارای حداقل عرض دهانه 60 سانتی متر باشند، طراحی شده است.

ماشین کیسه پرکن M800CG

ماشین M800CG از نوع ماشینهای كیسه پركن وزنی است. سیستم توزین این ماشین از نوع دیجیتال (با استفاده از Load cell) است و برای پركردن كیسه های دهان باز، كه دارای حداقل عرض دهانه 60 سانتیمتر باشند، طراحی شده است.

ماشین کیسه پرکن BBLS

ماشين BBLS براي كيسه گيري مواد فله گرانولی رونده ساخته شده است.این ماشین مخصوص کیسه گیری کیسه های جامبو 500و 1000 کیلویی طراحی شده است.

ماشین كیسه پركن M500SC

ماشین M500SC از نوع ماشینهای كیسه پركن وزنی است. سیستم توزین این ماشین از نوع دیجیتال (با استفاده از Load cell) است و برای پركردن كیسه های دهان باز، كه دارای حداقل عرض دهانه 60 سانتیمتر باشند، طراحی شده است.

ماشین كیسه پركن M500CG

ماشین M500CG از نوع ماشینهای كیسه پركن وزنی است. سیستم توزین این ماشین از نوع دیجیتال (با استفاده از Load cell) است و برای پركردن كیسه های دهان باز، كه دارای حداقل عرض دهانه 60 سانتیمتر باشند، طراحی شده است.

ماشین كیسه پركن M250SC

ماشین M250SC از نوع ماشینهای كیسه پركن وزنی است. سیستم توزین این ماشین از نوع دیجیتال (با استفاده از Load cell) است و برای پركردن كیسه های دهان باز، كه دارای حداقل عرض دهانه 60 سانتیمتر باشند، طراحی شده است.

ماشین كیسه پركن M250CG

ماشین M250CG از نوع ماشینهای كیسه پركن وزنی است. سیستم توزین این ماشین از نوع دیجیتال (با استفاده از Load cell) است و برای پركردن كیسه های دهان باز، كه دارای حداقل عرض دهانه 60 سانتیمتر باشند، طراحی شده است.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی