در این دستگاه با بکارگیری از روشهای نوآورانه در طراحی و ساخت کلیه ادوات، مدارات کنترلی و نمایشگر، که همگی ساخت این شرکت می باشد. این تفاوت بسیار با اهمیت را با دیگر فلوبالانسر های داخلی و خارجی موجود در کشور که از سیستم کنترلی  PLC و ماژول های خارجی استفاده می کنند را ایجاد کرده است که با توجه به قابلیت دسترس بودن قطعات، در کمترین زمان ممکن ارائه خدمات مقدور می باشد.