گردهمایی دهمین سالگرد تاسیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران